OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Urząd Gminy Wisznice uprzejmie informuje, iż Marszałek Województwa Lubelskiego sporządził projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału Województwa Lubelskiego na obwody łowieckie, który podlega konsultacjom.

Poniżej do wglądu przedstawiamy w/w projekt:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

sponsorzy