UWAGA! OGŁOSZENIE!

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż nastąpiła zmiana godzin przyjmowania wpłat w kasie Urzędu Gminy. Od dnia 14 października 2019 r. wpłaty przyjmowane są w godzinach 8:00-13:00. Ponadto informujemy, iż wpłaty z tytułu zobowiązań wobec Gminy Wisznice można uiścić bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Wisznicach do godziny 17:00.

sponsorzy