Kolejne dofinasowanie na przebudowe dróg gminnych!

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż w dniu 10.10.2019 r. Wójt Gminy Wisznice przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację projektu: "Przebudowa drogi gminnej nr 101245L w miejscowości Łyniew i Marylin".

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa i usprawnienie komunikacji drogowej w miejscowości Łybiew oraz Marylin poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej numer 101245L o długości 1,190 km.  Termin realizacji przedsięwzięcia to 30 czerwca 2023 r. Kwota wsparcia to 655 515 zł. Dofinansowanie jest możliwe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

sponsorzy