Uwaga Maturzyści!

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie "Razem dla Wisznic" programu Stypendiów Pomostowych w gminie Wisznice zachęcamy Was do wzięcia udziału w rekrutacji.

W pierwszej kolejności zarejestrujcie się w systemie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości do 14 sierpnia 2019 r. godz. 16:00.  Link do systemu: https://nw.stypendia-pomostowe.pl/login

Następnie wpisane do systemu dane wpiszcie do formularza Stowarzyszenia "Razem dla Wisznic" umożliwiającego otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej oraz skompletujcie wskazane w formularzu dokumenty (kserokopie). Formularz należy wypełnić komputerowo i podpisać. W formularzu opisujecie dodatkowo swoją dotychczasową aktywność społeczną na rzecz gminy Wisznice oraz plan na jej rozwinięcie po otrzymaniu stypendium. 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Wisznice do 19 sierpnia 2019 r do godz. 15:30.

Planowany termin przyznania rekomendacji dla stypendystów to 22 sierpnia 2019 r.

FORMULARZ DO POBRANIA

sponsorzy