Wygoda pięknieje!

Urząd Gminy Wisznice realizuje zadanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Wygoda, stanowiącej dojazd do straży OSP w Wisznicach, komisariatu policji w Wisznicach i GOKiO w Wisznicach.

Remont nawierzchni wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych PARCZEW S. A., które wyłonione zostało drogą przeprowadzonego zamówienia publicznego. Koszt wykonania inwestycji łącznie z nadzorem nad remontem to 128 307, 00 zł. Całość środków pochodzi z budżetu Gminy Wisznice.

G A L E R I A

sponsorzy