Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Wisznicach

W dniach 25-27 czerwca 2019 r. w Karczmie Góralskiej w Wisznicach odbyła się kolejna już edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej pn. "Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe".

Organizatorami wydarzenia są Instytut Filologii UMSC w Lublinie, Instytut Historii UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne, Stowarzyszenie "Razem dla Wisznic" oraz Urząd Gminy Wisznice. Drugi dzień spotkania upłynął pod znakiem obchodów Jubileuszu 70-lecia urodzin prof. dr hab. Michała Sajewicza, badacza pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, popularyzatora wiedzy o Białorusi i Białorusinach i wybitnego dydaktyka. Gościem Honorowym Konferencji była była Ambasador RP w Mińsku - Elżbieta Smułkowa. Po części oficjalnej, którą poprowadził prof. Dariusz Tarasiuk według programu odbyły się obrady plenarne, sekcja językoznawcza, sekcja literaturoznawcza, sekcja historyczna oraz sekcja kulturowa. Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan w swoim przemówieniu zaznaczył, iż cieszy się, że to właśnie nasza gmina została po raz kolejny wybrana na miejsce konferencji. Gmina Wisznice od wielu lat współpracuje z gminami z Białorusi. Wspólnie przeprowadzono wiele ciekawych partnerskich projektów i przedsięwzięć. Tym bardziej jest nam temat konferencji bardzo bliski - zaznaczył Wójt.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy