WYBORY DO RADY POWIATOWEJ LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ – 28 lipca 2019 roku

WYBORY DO RADY POWIATOWEJ LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

– 28 lipca 2019 roku

Podaje się do publicznej wiadomości skład osobowy Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 18    w Wisznicach powołanej przez Wojewódzką Komisję Wyborczą do przeprowadzania wyborów do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej w Powiecie Bialskim.

  1. Bożena Stańko – przewodniczący komisji;
  2.  Łukasz Jaszczuk – zastępca przewodniczącego;
  3. Małgorzata Władyczuk – sekretarz;
  4. Andrzej Marczuk – członek komisji;
  5. Mariusz Koprianiuk – członek komisji.


Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice, 

ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice  (sala konferencyjna – pokój 101) 

Okręgowa Komisja Wyborcza pełni dyżury w dniach 

24 – 28.06.2019r.  oraz   01 – 05.07.2019r. w godz. 8.00 – 14.00

Zgłoszenie kandydatów na członków Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej przyjmowane są w czasie dyżurów do dnia 05.07.2019 r. Druki dokumentów można pobierać w czasie pełnienia dyżurów lub ze strony www.lir.lublin.pl.

sponsorzy