Projekt "Dostosowanie budynku byłej cerkwi unickiej w miejscowości Wisznice na potrzeby ruchu turystycznego"

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach w okresie listopad 2018 - marzec 2019 realizowała projekt pt. "Dostosowanie budynku byłej cerkwi unickiej w miejscowości Wisznice na potrzeby ruchu turystycznego". Projekt realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pod działanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace

  1. rozebranie istniejących fundamentów w budynku;
  2. roboty ziemne – wykop pod pomieszczenie techniczne;
  3. wykonanie pomieszczenia technicznego o powierzchni użytkowej 14,96m2 w technologii żelbetowo-betonowej murowej;
  4. montaż inverterowej pompy ciepła ziemia-woda o modulowanej mocy grzewczej 6-25kW;
  5. wykonanie trzech odwiertów wewnątrz budynku o głębokości 99m każdy (łącznie z kpl. dokumentacją geologiczną);
  6. wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej (pomieszczenie techniczne) oraz zasilającej pompę ciepła;
  7. wykonanie instalacji wodociągowej do pomieszczenia technicznego;
  8. wykonanie pod posadzki podkładów z piasku z zasypanie wykopów wewnątrz budynku;
  9. wykonanie podłoży i wylewek betonowych;
  10. ułożenie ogrzewania podłogowego wraz z izolacjami cieplnymi i przeciwwilgociowymi 165,96m2.

Wartość wykonanych prac zgodnie z umową z wykonawcą to 240 000 zł. brutto, a uzyskane dofinansowanie to 162 301, 25 zł brutto. Kolejnym etapem prac na które Parafia uzyskała dofinansowanie będzie wykonanie posadzki z płytek granitowych. Realizacja tego etapu prac założona jest na rok bieżący. Oba etapy projektu realizowane są przy wsparciu merytorycznym Urzędu Gminy Wisznice.

sponsorzy