INFORMACJA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje, że z dniem 1 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach (Dz.U. z 2019 r., poz 675).

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line.

Możliwość stosowania kas on-line oznacza, że nie nakłada się obowiązku wymiany dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy on-line (z wyjątkiem niektórych branż szczególnie narażonych na nieprawidłowości).

Obowiązek używania kas przez podatników rozpoczynających działalność w danych branżach, a także obowiązek wymiany kas rejestrujących, na kasy on-line przedstawia się następująco:

  • branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji – od 1.01.2020 r.,
  • branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla – od 1.07.2020 r.,
  • branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) – od 1.01.2021 r.

Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi wyżej branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

Jednocześnie, w celu sukcesywnej wymiany kas starego typu na kasy on-line wprowadzono terminy, po których nie będzie już można kupić kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (będzie jednak można ich używać). Terminy te są następujące:

  • dla kas z elektronicznym zapisem kopii – 31 grudnia 2022 r.
  • dla kas z papierowym zapisem kopii – 31 sierpnia 2019 r.

Z nowymi przepisami oraz wyjaśnieniami w tym temacie można zapoznać się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/vat/kasy-online/

Ponadto informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku nie poddania kasy w obowiązującym terminie przeglądowi technicznemu, naczelnik urzędu skarbowego ma obowiązek nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 300 zł (art. 111 ust. 6ka ustawy o VAT).

sponsorzy