V Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej

W sobotę 27 kwietnia 2019 roku w Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach odbył się V Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej. Te wydarzenie dało uczniom możliwość poznania i doświadczenia czegoś niecodziennego, wykraczającego poza szkolną rzeczywistość, poszerzenia wiedzy na temat kultury i bogactwa językowego poprzez piosenkę, a także do zaprezentowania umiejętności językowych i artystycznych.

Nad przedsięwzięciem patronat honorowy objęli:  Starosta Powiatu Bialskiego Pan Mariusz Filipiuk , Wójt Gminy Wisznice Pan Piotr Dragan, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonał Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach Pan Bogusław Szczęśniak, który serdecznie powitał uczestników konkursu, ich nauczycieli i rodziców  oraz zaproszonych gości:

Pana Krzysztofa Bartkowskiego -  sekretarza Gminy Wisznice,

Pana Daniela Dragana - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego,

Pana prof. dr hab. Feliksa Czyżewskiego  - pracownika naukowo-dydaktycznego Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie,

Panią Beatę Korybską - Przewodniczącą Rady Rodziców Publicznego Gimnazjum w Wisznicach,

Panią Alinę Maniowiec – Dyrektora  Gminnej Biblioteki Publicznej w Wisznicach,

Panią Teresę Korszeń – Przewodniczącą Komisji Oświaty Rady Gminy Wisznice,

Panią mgr Jekatierinę Mielniczuk - pracownika naukowo-dydaktycznego  Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie wraz ze studentami rusycystyki: Panią Dominiką Kość,   Panią Aleksandrą Głaz,  Panią Pauliną Białek,  Panem Jurijem Seniutą, Panem Wojciechem Czajką, Panią Adrianną Drelą.

oraz szanownych Jurorów:

Pana mgr Andrzeja Waszczuka - przewodniczącego jury, absolwenta  Akademii Muzycznej w Krakowie,  muzyka, artystę, wykładowcę na UMCS w Lublinie oraz nauczyciela w Szkole Muzycznej II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie,

Pana Patrycjusza Sokołowskiego - absolwenta Akademii im. Fryderyka Chopina w Warszawie, solistę Teatru Muzycznego w Lublinie, Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie i Filharmonii Narodowej w Warszawie, Warszawskiej Opery Kameralnej,  Opery NOVA w Bydgoszczy ,

Panią dr Katarzynę Oszust-Polak – pracownika naukowo-dydaktycznego  Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS  w Lublinie,

Panią mgr Martę Jaroszewicz – w-ce dyrektora oraz  nauczyciela języka rosyjskiego w LO im. W. Zawadzkiego w Wisznicach.

Przed publicznością wystąpiło  25  reprezentantów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych   z Białej Podlaskiej, Chotyłowa, Dębowej  Kłody, Hanny, Jabłonia, Komarówki Podlaskiej, Konstantynowa, Lublina,  Łomaz,  Małaszewicz,  Parczewa, Sarnowa, Sokołowa Podlaskiego,  Terespola i Wisznic.

W kategorii: szkoła podstawowa kl. I-VI przyznano następujące miejsca:

I m. Marlena Pytka z Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach,

II m. Maksymilian Artecki z Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie,

III m. Martyna Zieniuk - z Zespołu Szkół im. K. Makuszyńskiego w Małaszewiczach,

wyróżnienie- Tobiasz Lasecki Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie.

W kategorii szkoła podstawowa kl. VII-VIII, III gimnazjum uczniowie zajęli następujące miejsca:

I m. Oliwia Ruta ze Szkoły Podstawowej w Hannie,

II m. Natalia Szołoniuk z Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Terespolu,

III m. Katarzyna Żelasko ze Szkoły Podstawowej  Nr 1 im. T.Kościuszki w Parczewie,

wyróżnienia: Michalina Artecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Chotyłowie, Maciej Golba z Zespołu Szkół w Łomazach.

W kategorii szkoła ponadgimnazjalna przyznano następujące miejsca:

I m. Kinga Linkiewicz z LO im. W. Zawadzkiego w Wisznicach, Natalia Marczuk z VIII LO im.Z. Nałkowskiej w Lublinie,

II m. Monika Izdebska z Zespołu Szkół Nr 1 im. W. Grabowskiego w Lublinie,

III m. Paulina Kaniuk z I LO im. M. Skłodowskiej-Curie w Sokołowie Podlaskim,

wyróżnienia: Magdalena Sidorczuk z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu, Julia Bujnik z Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu.

Po eliminacjach konkursowych wszyscy uczestnicy wraz z opiekunami zostali poczęstowani gorącym żurkiem, kawą, herbatą i ciastem. Następnie odbyło sie szkolenie naukowo-dydaktyczne dla nauczycieli języka rosyjskiego Aktywizujące techniki pracy na zajęciach językowych przeprowadzone przez mgr Jekaterinę Mielniczuk, spotkanie nauczycieli z prof. dr hab. Feliksem Czyżewskim oraz warsztaty językowe dla uczniów przeprowadzone przez studentów rusycystyki IFS UMCS w Lublinie.

 Sponsorami konkursu byli:

 • Pan Piotr Dragan - Wójt Gminy Wisznice,
 • Pan Mariusz Filipiuk - Starosta Powiatu Bialskiego,
 • Pan Daniel Dragan - wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bialskiego,
 • Pan Łukasz Jaszczuk - Radny Powiatu Bialskiego,
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego,
 • Państwo Anita i Paweł Frończuk - Centrum Motoryzacji PawTrans,
 • Pan Zbysław Gabrylewicz - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wisznicach,
 • Państwo Aneta i Piotr Frończuk Piotrans - Auto Handel, Paliwa, Transport, Budowinictwo
 • Pani Małgorzata Banaszczyk - Prezes Gminnej Spółdzielni SCh Wisznice,
 • Państwo Agata i Bogdan Linkiewiczowie- Karczma Góralska w Wisznicach,
 • Pan Bandzerewicz Janusz - Artykuły Spożywcze Mięso-Wędliny-Drób,
 • Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Wisznicach,
 • Wydawnictwo PWN,
 • Pan Marek Bujnik Delikatesy Cetrum.

 

Patronat medialny nad konkursem sprawował portal informacyjny Radio Biper. Nad stroną  techniczno-muzyczną czuwał pan Przemysław Sokołowski - właściciel PS-Audio, Technika estradowa. V Regionalny Konkurs Piosenki Rosyjskiej był wydarzeniem kulturalnym, promującym naszą gminę oraz nasz powiat.

Zapraszamy do Wisznic – Gminy otwartej na inne kultury oraz na działania na rzecz młodzieży.

G A L E R I A

Zdjęcia: Publiczne Gimnazjum w Wisznicach

 

 

 

 

 

.

 

 

sponsorzy