NOWI SOŁTYSI W GMINIE WISZNICE

W dniach 27 i 28 kwietnia br. w sołectwach Gminy Wisznice odbyły się wybory nowych Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Sołtysów wybrało 14 miejscowości.

W sołectwie Łyniew mimo uprawnionej do głosowania liczby mieszkańców nie znaleziono chętnych do kandydowania. W Małgorzacinie natomiast stwierdzono brak quorum.  W obu miejscowościach wybory zostaną powtórzone. Nowym Sołtysom serdecznie gratulujemy! Poniżej przedstawiamy wyniki z wyborów:

sponsorzy