Nabór wniosków na odnawialne źródła energii

Gmina Wisznice przygotowuje wniosek o dofinansowanie: montażu instalacji solarnych, montażu instalacji fotowoltaicznych, montażu źródeł ciepła (kotłów na pellet, zgazowujących drewno, pomp ciepła) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy. Osoby zainteresowane projektem proszone są o dostarczanie wypełnionych deklaracji uczestnictwa do pokoju nr 209 od dnia 6 maja 2019r. do dnia 31 maja 2019r. Do deklaracji należy dołączyć wypis z rejestru gruntów potwierdzający własność i nr działki, wypisy do pobrania w pokoju 208.

D E K L A R A C J A U C Z E S T N I C T W A