WYBORY SOŁTYSÓW i CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH

Serdecznie zachęcamy do udziału w zebraniach sołeckich, na których mieszkańcy wybiorą nowych sołtysów i członków Rad Sołeckich na kolejną kadencję. Przedstawiamy harmonogram spotkań w poszczególnych sołectwach gminy. W przypadku, braku frekwencji mieszkańców w godzinach podanych poniżej, zgodnie ze statutem Gminy Wisznice, kolejny termin wyznaczony jest na 30 minut później.

sponsorzy