ZŁOTE GODY 2019

W niedzielę 7 kwietnia 2019 r. uroczystą Mszą św. w kościele parafialnym w Wisznicach rozpoczęła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Starosta Bialski Mariusz Filipiuk, radni Powiatu Bialskiego: Daniel Dragan i Łukasz Jaszczuk, Dziekan Dekanatu Wisznickiego ks. Jan Pieńkosz, przewodnicząca Rady Gminy Ewa Nuszczyk, Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Wisznicach Dorota Nowosielska. Po uroczystej Mszy św. Jubilaci, ich rodziny i zaproszeni goście udali się do Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach na dalszą część uroczystości. Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej, podczas której ciepłe słowa, gratulacje i serdeczne życzenia Jubilatom złożyli zaproszeni goście. Podkreślano, że Jubilaci stanowią wzór do naśladowania dla młodych pokoleń gdyż pomimo wielu złożonych zdarzeń losowych dotrzymali złożonych 50 lat temu wobec siebie przyrzeczeń.

Następnie Wójt wraz z zaproszonymi gośćmi wręczył parom przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz kwiaty. Był to najbardziej wzniosły i wzruszający moment. W tym dniu swoje złote gody świętowały następujące pary małżeńskie:

1. Jadwiga i Stanisław Daniłosio

2. Józefa i Mieczysław Klimkowiczowie

3. Janina i Józef Gabrylewiczowie

4. Józefa i Mieczysław Klimowiczowie

5. Marianna i Kazimierz Kossowscy

6. Halina i Alfred Matczukowie

7. Marianna i Bronisław Mazurek

8. Wiesława i Jan Niedzwiedź

9. Jadwiga i Jan Oremczukowie

10. Helena i Kazimierz Petruczynikowie

11. Danuta i Bogusław Stańkowie

12. Krystyna i Bogusław Suwałowie

13. Anna i Kazimierz Turkiewiczowie

14. Wanda i Józef Welikowie

15. Józefa i Stanisław Zającowie

Pięciu parom, które w uroczystości nie wzięły udziału medale zostaną przekazane w terminie późniejszym przez Wójta Gminy Wisznice i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Wszyscy goście wznieśli symboliczną lampką szampana toast za pomyślność Jubilatów i odśpiewali chóralne „Sto lat” a potem przy słodkim poczęstunku obejrzeli przygotowaną cześć artystyczną.

Uroczystość Złotych Godów umilili swoim występem: „Chór w Dubicy” pod kierunkiem Pana Piotra Kornieckiego, dzieci i młodzież z koła teatralnego przy gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach, Kingi Linkiewicz i Jakuba Maryńczaka oraz Paweł Kieliszkiewicz. W czasie spotkania podkreślano bardzo ważną rolę Jubilatów nie tylko w życiu rodzinnym ale również społecznym, stawiano ich za wzór i piękny przykład, dla tych wszystkich, którzy obecnie wstępują w związek małżeński. Spotkanie Jubilatów odbyło się w ciepłej, pełnej wspomnień i wzruszeń atmosferze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego pięknego Jubileuszu! Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy