ŚCIEŻKA Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Ku końcowi idą prace wykonawcze przy inwestycji budowy ścieżki rowerowej na Wygodzie. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom z funduszu sołeckiego sołectwa Wygoda, przy wsparciu finansowym z budżetu Gminy Wisznice. 

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy