Oddali swoją krew, aby pomóc innym!

We wtorek - 5 lutego 2019 r. w Wisznicach odbyła się akcja zbiórki krwi. Akcję wspólnie zorganizowali Komisariat Policji w Wisznicach, Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach oraz Oddział Terenowego RCKiK w Białej Podlaskiej.

Ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie od porannych godzin przyjmował chętnych mieszkańców gminy, by mogli oddać swoją krew potrzebującym. W akcji udział wzięło ponad 40 osób, w tym uczniowie LO Wisznice z klas mundurowych oraz policjanci z Komisariatu Policji w Wisznicach.

Zdjęcia: RadioBiper.pl

sponsorzy