Informacja w sprawie przydomowych oczyszczalni ścieków

W związku z przekazaniem użytkownikom na własność przydomowych oczyszczalni ścieków, informujemy, istnieje dalsza możliwość zlecenia obsługi oczyszczalni dla Gminnego Zakładu Komunalnego.

INFORMACJA WÓJTA GMINY WISZNICE

sponsorzy