OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISZNICE

Gmina Wisznice przygotowuje wniosek o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła (kotłów) w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy.

Szacowany wkład własny mieszkańca będzie wynosił: kocioł na pelet bez dodatkowego rusztu, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł gazowy ze zbiornikiem gazu około: 6 000,00zł, pompa ciepła z wymiennikiem gruntowym pionowym około: 15 000,00 – 17 000,00zł. Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie wypełnionego kwestionariusza z kpl. zdjęć do pokoju 209 ewentualnie 208 lub sekretariatu do dnia 16 stycznia. Kwestionariusze dostępne w w/w pokojach oraz na stronie internetowej gminy.

Kwestionariusz

sponsorzy