HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH OSP

Urząd Gminy Wisznice podaje do wiadomości harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych, sprawozdawczo-wyborczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie Gminy Wisznice w okresie od 02.02.2019 r. do 04.03.2019 r.

Harmonogram spotkań:

1. OSP WISZNICE              02.02.2019   godz. 18:00   GOKiO Wisznice

2. OSP HORODYSZCZE       09.02.2019   godz. 18:00   Świetlica OSP

3. OSP DUBICA                  10.02.2019   godz. 17:00   Szkoła Podstawowa w Dubicy

4. OSP POLUBICZE             23.02.2019   godz. 18:00   Świetlica OSP

5. OSP RATAJEWICZE        28.02.2019   godz. 18:00   Świetlica OSP

6. OSP ŁYNIEW                 04.03.2019   godz. 18:00   Świetlica OSP

Serdecznie zachęcamy druhów do udziału w spotkaniach.

sponsorzy