Debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- Możesz mieć na nie wpływ”

W poniedziałek - 17 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wisznice odbyła się debata pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - Możesz mieć na nie wpływ”. To drugie w tym roku spotkanie Policji z mieszkańcami i samorządem gmin, nad których bezpieczeństwem czuwa Komisariat Policji w Wisznicach.

Organizatorem debaty była Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej z udziałem Komisariatu Policji w Wisznicach. Celem organizowanej debaty było zdiagnozowanie oczekiwań społecznych dotyczących poczucia bezpieczeństwa oraz zaprezentowanie narzędzi Policji, służących poprawie bezpieczeństwa publicznego m.in. “Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, “Aplikacji Moja Komenda” czy programu “Dzielnicowy bliżej nas”. Poruszona zostały również tematyka zapobiegania oszustwom „na wnuczka” czy „policjanta”. Tematyka spotkania obejmowała także bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego (w szczególności bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego). Poruszona została również kwestia stanu zagrożenia przestępstwami na terenie działania Komisariatu Policji w Wisznicach oraz realizacja założeń przyjętych na poprzedniej debacie w dn. 30.04.2018 r.”

G A L E R I A

Zdjęcia: UG Wisznice

sponsorzy