Przebudowa drogi gminnej Nr 101257 L

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej Nr 101257 L w miejscowości Wisznice Kolonia.

Wykonawca inwestycji został wyłoniony w drodze przetargu. Przebudowę wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych PARCZEW Spółka Akcyjna. Wszystkie roboty budowlane i zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane zgodnie z założeniami. Nadzór inwestorski nad poprawnością realizacji inwestycji sprawowała firma INVESTCOM z siedzibą w Białej Podlaskiej. Koszt inwestycji to 227 581,67 zł brutto. Przebudowa drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Wisznice otrzymała w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości infrastruktury transportowej na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy". Projekt ten Gmina Wisznice realizuje wspólnie z Gminami Jabłoń, Milanów, Rossosz i Sosnówka, Powiatem Parczewskim oraz Gminą Zabrody - Ukraina i Gminą Znamienka - Białoruś. Projekt dostał dofinansowanie z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

 

sponsorzy