ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Zapraszamy do zapoznania się i wnoszenia ewentualnych uwag do ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WISZNICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2019 ROK Osoba do kontaktu: Tomasz Gębka pok. 209, tel. 83 378 20 33

PROGRAM WSPÓŁPRACY

sponsorzy