OGNIE NIEPODLEGŁOŚCI

W roku wielkiego jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do udziału w inicjatywie "Ognie Niepodległości".

Uroczyste śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku odbędzie się 10 listopada o godzinie 18L00 za budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury i Oświaty w Wisznicach. Patronat Honorowy nad projektem obj.ął Wojewoda Lubelski - Przemysław Czarnek.

sponsorzy