OPIEKUN DZIECI W GMINNYM KLUBIE MALUCHA

Kierownik Gminnego Klubu Malucha ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w charakterze opiekuna dzieci do lat 3 w Gminnym Klubie Malucha.

Wymiar czasu pracy – 1 etat.

Miejsce pracy –  budynek Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.

Opiekunem może zostać osoba posiadająca kwalifikacje zgodne z art. 16 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603)

Zainteresowane osoby proszone są o składanie dokumentów do dnia 01.10.2018r. do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wisznice, I piętro, pokój 102.

sponsorzy