Program „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne w dniu 06.10.2018 dotyczące możliwości otrzymania wsparcia

Wójt Gminy Wisznice informuje, że w dniu 06.10.2018 o godzinie 18:00 na stołówce w Szkole Podstawowej w Wisznicach odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące programu ministerialnego  „Czyste Powietrze”.

W ramach programu dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

  • demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji nie spełniających wymagań określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690)
  • instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody,wraz z przyłączami
  • zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki
  • wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym tj. m.in. docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Spotkanie zostanie poprowadzone przez przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy.

sponsorzy