Poszukiwani są nauczyciele do zajęć dydaktycznych

W związku z realizacją przez Gminę Wisznice  projektu „Akademia sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, poszukiwani są nauczyciele do zajęć dydaktycznych na stanowiska: nauczyciel informatyki klasy I-VIII, nauczyciel j. angielskiego kl. IV-VIII, nauczyciel zajęć przyrodniczych kl. IV-VIII, logopeda, psycholog. Zajęcia realizowane są w szkołach podstawowych na terenie Gminy Wisznice. Wymagane kwalifikacje do pracy na w/w stanowiskach określa Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 09.08.2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Regulamin Projektu.

sponsorzy