Nowy harmonogram pracy Leśników

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż Starosta Bialski wprowadził zmiany dotyczące dyżurów pracowników sprawujących nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w gminie Wisznice.

W związku z powyższym Pan Piotr Pietkiewicz prowadzi nadzór w gminie Wisznice , dyżury w Urzędzie Gminy Wisznice pok. 202 Pan Piotr odbywał będzie w środy w godz. 9:00-11:00. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 788) Starosta sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa. Poniżej harmonogram pracy leśników powiatu bialskiego.

sponsorzy