Modernizacja drogi gminnej 101246 L

Dobiega końca inwestycja modernizacji drogi gminnej 101246 L Łyniew-Horodyszcze. Modernizacja możliwa jest dzięki dofinansowaniu w ramach projektu „100 km dróg w każdym powiecie na 100-lecie niepodległości” z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Wartość zadania to 292 513, 13 zł, natomiast kwota dofinansowania to 100 000 zł. Modernizacja na odcinku 635 metrów przewiduje m.in. wyrównanie warstwy bitumicznej, ułożenie nowej warstwy ścieralnej oraz profilowanie poboczy. Wykonawcą zadania jest firma FEDRO Sp. z o.o. Aktualnie prowadzone są roboty wykończeniowe.

sponsorzy