Podsumowanie I etapu projektu "Wejdzmy na wyższy poziom"

W kwietniu 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  na lata 2014-2020 rozpoczął się projekt  edukacyjny „Wejdźmy na wyższy poziom” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze, "Integracja" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica". Przystąpiło do niego 65 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach oraz Szkoły Podstawowej w Dubicy.

Realizowane są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (matematyka, przyroda) oraz rozwijające  (j. angielski, matematyka, grafika komputerowa, zajęcia przyrodnicze, informatyczne,  j. hiszpański). Dodatkowo, żeby poszerzyć ofertę edukacyjną odbywają się także zajęcia specjalistyczne takie jak zajęcia logopedyczne, psychologiczne i korekcyjno-kompensacyjne odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom uczniów/uczennic.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia oraz doposażenia wyżej wymienionych szkół w pomoce dydaktyczne oraz technologię informacyjną, tj. komputery oraz sprzęt multimedialny.

Realizatorem projektu  „Wejdźmy na wyższy poziom” jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze, Ratajewicze, "Integracja"  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica".

W okresie kwiecień – czerwiec 2018 r. odbyło się w sumie 160 godzin zajęć w ramach projektu. W Szkole Podstawowej w Polubiczach odbyło się 71 godzin, natomiast w Szkole Podstawowej w Dubicy 89 godz.

Dodatkowo w czerwcu odbyły się szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli w w/w szkół. W dniu 16.06.2018 r. nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Polubiczach uczestniczyli w szkoleniu z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych. Natomiast 27.06.2018 r. odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej w Dubicy nt. „Zapobieganie agresji i przemocy szkole”.

W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia w ramach projektu rozpoczną się we wrześniu 2018 r. Zostanie przeprowadzona ponowna rekrutacja na zajęcia. Formularze dokumentów rekrutacyjnych, regulamin oraz lista zajęć pozalekcyjnych oferowanych w danej szkole  dostępne są w sekretariatach szkół uczestniczących w projekcie, w biurze projektu (Urząd Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209).

sponsorzy