Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż produkty żywnościowe w ramach realizacji Programu FEAD 2014-2020 Podprogram 2018 będą wydawane od września  2018r.

sponsorzy