OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

Urząd Gminy Wisznice przekazuje do wiadomości mieszkańców Obwieszczenie Starosty Bialskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Powiatu w Białej Podlaskiej.

Treść Obwieszczenia:

sponsorzy