INFORMACJA WS. WODOMIERZY

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż montowane w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy wodomierze z nakładką radiową do zdalnego odczyty zużycia wody są nieszkodliwe dla zdrowia użytkowników tych wodomierzy. Ponieważ wśród mieszkańców pojawiło się wiele wątpliwości co do tej kwestii przedstawiamy stanowisko Państwowego Zakładu Higieny, który wyraźnie wskazuje na fakt, iż montowane urządzenia są całkowicie nieszkodliwe dla zdrowia. W związku z licznymi rezygnacjami z montażu ww. wodomierzy Wójt Gminy Wisznice Piotr Dragan apeluje o ponowne pochylenie się nad możliwością założenia wodomierza w gospodarstwach, które zrezygnowały z wymiany. Jeśli osoby mające wątpliwości ponownie zechcą, aby wodomierz został zainstalowany w ich gospodarstwach, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy pok. 208 lub do Gminnego Zakładu Komunalnego na Wygodzie.

STANOWISKO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY

sponsorzy