UWAGA! SPRAWDŹ CZY UREGULOWAŁEŚ OPŁATĘ ZA ŚMIECI

Informujemy, iż dnia 15 LIPCA 2018r. upłynął termin uiszczania opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy o konieczności uregulowania należności za odbiór odpadów komunalnych za III kwartał 2018 r. w celu uniknięcia dodatkowych kosztów.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Wisznice

Nr 04 8055 0006 0000 1355 2000 0009.

sponsorzy