Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”

Dnia 12 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Jabłoń - Dariusz Łobejko jako lider podpisał umowę o dofinansowanie na realizację projektu pt. „Poprawa jakości infrastruktury transportowej na obszarze przygranicznym Polski, Białorusi i Ukrainy”, złożonego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 cel tematyczny DOSTĘPNOŚĆ.

4 lipca 2018 r. nastąpiła desygnacja projektu przez Unię Europejską. Projekt realizowany będzie z naszymi partnerami: gminą Znamienka z Białorusi oraz gminą Zabrody z Ukrainy oraz partnerami po stronie polskiej: Gminami Milanów, Wisznice, Sosnówka i Rossosz oraz Powiatem parczewskim. W ramach projektu zostanie przebudowana łączna sieć dróg (gminnych i powiatowych) o długości przekraczającej 19 km. Z czego po stronie Polskiej ok. 12,5 km o łącznej wartości ok. 5 mln zł.

Lider: Gmina Jabłoń - 2,99 km (drogi gminne w miejscowościach: Dawidy (2 drogi), Wantopol, Kolano-Kolonia, Gęś, Kolano).

Partnerzy ze strony Polski:

Gmina Milanów - 1,89 km (drogi powiatowe: Rudno - Radcze oraz Radcze Wieś)

Gmina Wisznice - 1,42 km (drogi gminne Dubica Górna - Polubicze Wiejskie I, Wisznice Kolonia)

Gmina Rossosz - 1,9 km, (drogi powiatowe Rossosz- Kożanówka- Dubica Górna i Rossosz- Musiejówka -Kozły)

Gmina Sosnówka - 2,5 km (drogi powiatowe w miejscowości: Sosnówka, Rozwadówka Folwark, Lipinki)

Powiat Parczew - 1,87 km (droga powiatowa w miejscowości Rusiły)

Partnerzy:

Białoruś - Gmina Znamienka - 2,70 km - wartość zadania ok. 1 mln zł,

Ukraina - Gmina Zabrody - 4,22 km - wartość zadania ok 1,2 mln zł,

Przewidywany termin realizacji w latach 2018-2019r.

Wartość projektu – 1 609 452,23 euro

Kwota dofinansowania – 1 448 507,01 euro

sponsorzy