OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż Starosta Powiatu Bialskiego wydał obwieszczenie z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących właściwości Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez właścicieli lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa ww. powiecie.

O B W I E S Z C Z E N I E

sponsorzy