„Usługi społeczne w Gminie Wisznice”

29 czerwca 2018 r. Wójt Gminy Wisznice - Piotr Dragan w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie podpisał kolejną umowę o dofinansowanie. Tym razem Gmina Wisznice zrealizuje projekt pod nazwą "Usługi społeczne w Gminie Wisznice". Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z gminy Wisznice do 31.12 2022r.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zintegrowane usługi profilaktyczne i aktywizujące, rozwój środowiskowych form pomocy, trening usamodzielnienia oraz utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

USŁUGI PROFILAKTYCZNE
Działania zapobiegające chorobom i utracie sprawności, nakierowane na odzyskanie niezależności , obejmujące:
- konsultacje psychologiczne (diagnoza, profilaktyka, terapia)
- Konsultacje grupowe i indywidualne z dietetykiem
- Konsultacje z kosmetologiem (higiena, kosmetologia, leki i suplementy)

USŁUGI AKTYWIZUJĄCE
-Zajęcia ruchowe (basen, rekreacja rowerowa)
-Zajęcia terapeutyczne (biblioterpia, zajęcia muzyczne, hortiterapia)
-zajęcia rozwijające indywidualne zainteresowania (zaj. manualne)
- Integracja ze środ. lokalnym poprzez organizację spotkań i imprez okolicznościowych

USŁUGI ASYSTENCKIE I OPIEKUŃCZE
Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami oraz sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych,

USŁUGI MIESZKALNICTWA TRENINGOWEGO
Utworzenie 4 miejsc w mieszkaniach treningowych oraz prowadzenie treningu usamodzielnienia dla osób kwalifikujących się do tego rodzaju wsparcia.

UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU
Wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego dla mieszkańców gminy.

   

 

 

sponsorzy