TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW SUSZOWYCH

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż wnioski i oświadczenia rolników o stratach przyjmowane będą w terminie nieprzekraczalnym do 10 lipca 2018 r.

sponsorzy