Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wisznicach

Polski Komitet Pomocy społecznej zakończył realizację Programu FEAD 2014-2020- Podprogram 2017.

Program był realizowany od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku. Pomocą żywnościowa objęto 170 osób skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach. Wydano 8 697 kg żywności co stanowi 1360 paczek żywnościowych.

W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się trzy warsztaty dla 36 osób.

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 roku i będzie trwać do czerwca 2019 roku. Osoby znajdujące sie w szczególnie trudnej sytuacji mogą zgłaszać się do siedziby GOPS w Wisznicach.

sponsorzy