Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Lubelskiego

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż  Wojewoda Lubelski podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu parczewskiego i bialskiego, w którym zwiększono obszar zapowietrzenia oraz obszar zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Na terenie Gminy Wisznice wg. rozporządzenia w obszarze zagrożonym znalazły się miejscowości: Dołholiska, Horodyszcze, Łyniew, Marylin, Polubicze Wiejskie i Ratajewicze.

ROZPORZĄDZENIE NR 14 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 19 czerwca 2018 r.

Apelujemy o należyte zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstw lub z niego wychodzące!

sponsorzy