WNIOSKI SUSZA

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE RODO (Dz. Urz. UE L 119/1) informujemy, że zostały zmienione wzory oświadczeń rolników o stratach.

Aktualne wzory:

1. Oświadczenie o stratach

2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

3. Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

sponsorzy