Ogłoszenie GOPS Wisznice - świadczenie rodzinne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wisznicach informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia  1 sierpnia 2018r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami :

  1. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.
  2. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.
  3. od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

sponsorzy