Ogłoszenie GOPS Wisznice - świadczenie z funduszu alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami :

  1. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2018r. nastąpi do dnia 31 października    
  2. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  nastąpi do dnia 30 listopada 2018 r.  
  3. od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata przysługujących  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  nastąpi do dnia 31 grudnia 2018 r.  
  4. od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego  oraz wypłata przysługujących  świadczeń z funduszu alimentacyjnego  nastąpi do dnia 31 stycznia następnego roku.  
  5. od dnia 1 grudnia 2018r. do dnia 31 stycznia 2019 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących  świadczeń z funduszu alimentacyjnego nastąpi do ostatniego dnia lutego 2019 roku.

 

 

sponsorzy