Ogłoszenie KRUS

Urząd Gminy Wisznice zawiadamia wszystkich rolników zamieszkujących teren gminy, iż w związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pracy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Więcej szczegółowych informacji o zmianach tutaj:

OGŁOSZENIE KRUS

SCHEMAT PROCEDURY ZGŁASZANIA POMOCNIKÓW DO UBEZPIECZEŃ W KRUS

sponsorzy