Wymiana wodomierzy

Urząd Gminy Wisznice informuje mieszkańców Wisznic i Wygody, którzy zadeklarowali chęć wymiany wodomierzy o ustalonych terminach wymiany.

18.06.2018 - Wygoda
19-20.06.2018 - II termin Wisznice

Projekt „Efektywna gospodarka wodno-ściekowa w gminie Wisznice” współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie: Gospodarka wodno-ściekowa.

sponsorzy