Gmina Wisznice laureatem Rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Perły Samorządu” 2018

IV Edycja Rankingu 2018 to ponad 200 gmin i miast z całego kraju. Gmina Wisznice została wyróżniona jako jedyna gmina z województwa lubelskiego. W kategorii "gminy wiejskie" zajęła 8 miejsce w kraju. To duże wyróżnienie!

Podobnie jak w poprzedniej edycji „Pereł Samorządu” przyglądano się w jaki sposób gminy zapewniają jakość zarządzania, jakość usług publicznych, jakość przestrzeni oraz kapitału społecznego. Wybierając najlepszych włodarzy kapituła opierała się na przedstawionych w ankietach informacjach dotyczących wielu sfer ich własnej działalności oraz kierowanych przez nich gmin.

Gmina Wisznice znalazła się w dziesiątce najlepszych gmin wiejskich. – Jesteśmy dumni z takiego wyróżnienia, to zasługa wszystkich pracujących w Urzędzie Gminy – mówił Piotr Dragan, Wójt Gminy Wisznice, który 17 maja w Gdyni na inauguracji rankingu odebrał także wyróżnienie w kategorii „najlepszy włodarz” gminy wiejskiej, plasując się na 6 miejscu w kraju.

W kapitule tegorocznego rankingu znaleźli się: Marta Gadomska-Byrska (szefowa działu dodatki poradnicze i wydawnictwa specjalne Dziennika Gazety Prawnej oraz redaktor naczelna Tygodnika Gazeta Prawna), prof. Hanna Godlewska-Majkowska (prorektor w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, inicjatorka i kierownik zespołu organizującego badanie atrakcyjności inwestycyjnej JST oraz rankingu „Gmina na 5!”), Zofia Jóźwiak (redaktor prowadząca dodatek „Samorząd i administracja” Dziennika Gazety Prawnej), dr Aleksander Nelicki (ekspert w zakresie samorządu terytorialnego) oraz Mariola Wytrykus (menedżer w zespole ds. sektora publicznego, innowacji i zachęt inwestycyjnych Deloitte).

PODSUMOWANIE

   

sponsorzy