Wygoda pięknieje!

Z inicjatywy pracowników i uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach w styczniu 2018 r. rozpoczęto prace w ramach projektu „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice”, które zmieniają otoczenie budynku ŚDS na Wygodzie.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Wisznicach zyskają lepsze warunki do rehabilitacji i aktywnej integracji, a oferta ośrodka wzbogaci się o nowe usługi dla osób niepełnosprawnych. Trwają prace remontowo-budowlane w zakresie modernizacji łazienek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ramach projektu zaplanowano wykonanie utwardzonych alejek, nasadzenia zieleni, budowę osłony śmietnika i zadaszenia na rowery, instalację monitoringu oraz budowę altan rekreacyjnych. Do końca września br. placówka zostanie doposażona w meble i nowoczesny sprzęt do rehabilitacji i aktywizacji ruchowej, jak również niezbędny sprzęt ICT, RTV i AGD. Projekt  „Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Wisznice” jest realizowany przez Gminę Wisznice w ramach Działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

G A L E R I A

                                                    www.mapadotacji.gov

sponsorzy