BUDOWA ULICY ŻABIEJ W WISZNICACH

W maju 2018 r. rozpoczęła się inwestycja budowy ulicy Żabiej w Wisznicach. Budowa zostanie w większości pokryta z funduszu sołeckiego Wisznic z niewielką pomocą budżetu gminy.. W ubiegłym roku mieszkańcy zakupili kostkę i krawężniki, za które również zapłacono z budżetu sołeckiego. Planowany termin realizacji inwestycji to 10 czerwca 2018 r.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy