WYPŁATA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

Urząd Gminy Wisznice informuje, iż od 16 maja 2018 r. w kasie Urzędu Gminy wypłacane będą stypendia szkolne. Stypendium należy odebrać do 31 maja br. Przypominamy, że wnioskodawcy uprzednio zobowiązani są do przedłożenia rachunków w pokoju nr 201 w Urzędzie Gminy.

sponsorzy