Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wisznicach informuje

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Wisznicach informuje, iż na stronie www.gzkwisznice.pl został ogłoszony przetarg na "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Wisznicach". Termin składania ofert upływa 14.05.2018 r. o godz. 11,00.

sponsorzy