DEBATA SPOŁECZNA "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Wisznice odbyła się debata społeczna pod hasłem: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możemy mieć na nie wpływ" zorganizowana przez Komisariat Policji w Wisznicach.

Była to akcja informacyjno - edukacyjna, w której udział wzięli mieszkańcy gminy Wisznice, przedstawiciele Policji, przedstawiciele Samorządu w tym Wójtowie z gmin sąsiednich wchodzących w obszar dozoru Komisariatu, radni gminy Wisznice oraz sołtysi. Poruszono ważne kwestie różnego rodzaju zagrodzeń oraz oszustw popularnymi dziś metodami "na wnuczka" czy "wirtualnego pieniądza". Komendanci Komisariatu Policji w Wisznicach w swoim przemówieniu przedstawili wyniki dotychczasowej pracy Komisariatu. Wspomniano również o darmowej aplikacji komórkowej "Moja Komenda" , która ułatwia kontakt z Komisariatem oraz z funkcjonariuszami właściwymi dla sprawy, którą zainteresowany zgłasza. Na koniec odbyła się debata z mieszkańcami, którzy w rozmowie z funkcjonariuszami mogli wnieść swoje postulaty w zakresie poprawy jakości bezpieczeństwa.

G A L E R I A

Zdjęcia: Urząd Gminy Wisznice

sponsorzy